یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ (25 Jun 2017)، ساعت ۴:۳۶ (به وقت ایران)

برنامه بازی‌های تیم «سایپا» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
پرسپولیس
(۱)
26 July 2016
هفته دوم یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
سایپا
(۱)
31 July 2016
هفته سوم جمعه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۰)
سایپا
(۲)
5 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
پدیده‌مشهد
(۱)
11 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۲)
سایپا
(۲)
10 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
15 September 2016
هفته هفتم سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
سایپا
(۰)
20 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
15 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ استقلال
(۲)
سایپا
(۰)
21 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
سپاهان
(۱)
27 October 2016
هفته یازدهم پنجشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
سایپا
(۰)
24 November 2016
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۲)
1 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
سایپا
(۱)
8 December 2016
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
پیکان
(۱)
15 December 2016
هفته پانزدهم یکشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۳)
سایپا
(۳)
8 January 2017
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
سایپا
(۰)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۰)
سایپا
(۱)
28 January 2017
هفته بیستم پنجشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
فولادخوزستان
(۰)
2 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۲)
سایپا
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
صبای‌قم
(۰)
17 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۰)
سایپا
(۰)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم چهارشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
استقلال
(۲)
8 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ سپاهان
(۳)
سایپا
(۱)
1 April 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ سایپا
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ استقلال‌خوزستان
(۰)
سایپا
(۰)
15 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ سایپا
(۰)
نفت‌آبادان
(۲)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ پیکان
(۲)
سایپا
(۰)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ سایپا
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
4 May 2017