برنامه بازی‌های تیم «ماشین‌سازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ فولاد
(۱)
ماشین‌سازی
(۲)
26 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
گسترش‌فولاد
(۰)
1 August 2016
هفته سوم شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
6 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
تراکتورسازی
(۲)
11 August 2016
هفته پنجم یکشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
11 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
سپاهان
(۱)
15 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
21 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۳)
15 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۳)
ماشین‌سازی
(۰)
21 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۱)
پیکان
(۴)
27 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ پدیده
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
25 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
2 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۱)
ذوب‌آهن
(۲)
8 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
16 December 2016
هفته پانزدهم یکشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۳)
سایپا
(۳)
8 January 2017
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
فولاد
(۰)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
18 January 2017
هفته هجدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
صبای‌قم
(۰)
22 January 2017
هفته نوزدهم جمعه، ۸ بهمن ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
27 January 2017
هفته بیستم چهارشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
استقلال
(۳)
1 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
ماشین‌سازی
(۳)
9 February 2017
هفته بیست و دوم شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
نفت‌تهران
(۲)
18 February 2017
هفته بیست و سوم شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
4 March 2017
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
9 March 2017
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ پیکان
(۳)
ماشین‌سازی
(۱)
31 March 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۰)
پدیده
(۲)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۰)
پرسپولیس
(۲)
15 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۰)
سیاه‌جامگان
(۱)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ سایپا
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
4 May 2017