برنامه بازی‌های تیم «تراکتورسازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول دوشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۲)
25 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
1 August 2016
هفته سوم یکشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۳)
پیکان
(۱)
7 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
تراکتورسازی
(۲)
11 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۰)
پرسپولیس
(۰)
10 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
15 September 2016
هفته هفتم سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۳)
سیاه‌جامگان
(۰)
20 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
15 October 2016
هفته نهم پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۲)
فولاد
(۲)
20 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
تراکتورسازی
(۲)
27 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۲)
صبای‌قم
(۱)
25 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۱)
پدیده
(۱)
2 December 2016
هفته سیزدهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
9 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۱)
سپاهان
(۲)
16 December 2016
هفته پانزدهم یکشنبه، ۵ دی ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
تراکتورسازی
(۲)
25 December 2016
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
12 January 2017
هفته هفدهم سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
17 January 2017
هفته هجدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ پیکان
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
22 January 2017
هفته نوزدهم جمعه، ۸ بهمن ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۰)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
27 January 2017
هفته بیستم یکشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۳)
تراکتورسازی
(۰)
5 February 2017
هفته بیست و یکم شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۴)
ذوب‌آهن
(۱)
11 February 2017
هفته بیست و دوم جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
24 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۰)
سایپا
(۰)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ تراکتورسازی
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 April 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ صبای‌قم
(۳)
تراکتورسازی
(۰)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ پدیده
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ تراکتورسازی
(۱)
استقلال
(۰)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ سپاهان
(۲)
تراکتورسازی
(۰)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ تراکتورسازی
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
4 May 2017