یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ (25 Jun 2017)، ساعت ۴:۳۶ (به وقت ایران)

برنامه بازی‌های تیم «پدیده‌مشهد» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
پدیده‌مشهد
(۱)
26 July 2016
هفته دوم یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
31 July 2016
هفته سوم شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۳)
پدیده‌مشهد
(۰)
6 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
پدیده‌مشهد
(۱)
11 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
10 September 2016
هفته ششم جمعه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۱)
پدیده‌مشهد
(۰)
16 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۳)
نفت‌آبادان
(۳)
21 September 2016
هفته هشتم یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۳)
پدیده‌مشهد
(۰)
16 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۰)
پیکان
(۰)
21 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۲)
پدیده‌مشهد
(۳)
27 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
25 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۱)
پدیده‌مشهد
(۱)
2 December 2016
هفته سیزدهم شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۱)
پرسپولیس
(۲)
10 December 2016
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
پدیده‌مشهد
(۰)
15 December 2016
هفته پانزدهم دوشنبه، ۶ دی ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
26 December 2016
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۱)
سپاهان
(۱)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
پدیده‌مشهد
(۱)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۰)
سایپا
(۱)
28 January 2017
هفته بیستم پنجشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۲)
پدیده‌مشهد
(۱)
2 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۰)
فولادخوزستان
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
پدیده‌مشهد
(۳)
17 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۳)
گسترش‌فولاد
(۲)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ پیکان
(۰)
پدیده‌مشهد
(۲)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ پدیده‌مشهد
(۱)
صبای‌قم
(۰)
31 March 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۰)
پدیده‌مشهد
(۲)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ پدیده‌مشهد
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم چهارشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ پرسپولیس
(۴)
پدیده‌مشهد
(۰)
19 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ پدیده‌مشهد
(۱)
استقلال
(۲)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۲)
پدیده‌مشهد
(۰)
4 May 2017