یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ (25 Jun 2017)، ساعت ۴:۳۶ (به وقت ایران)

برنامه بازی‌های تیم «صبای‌قم» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول دوشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
نفت‌آبادان
(۰)
25 July 2016
هفته دوم یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ پیکان
(۱)
صبای‌قم
(۱)
31 July 2016
هفته سوم شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
6 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
صبای‌قم
(۰)
11 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
10 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
صبای‌قم
(۲)
15 September 2016
هفته هفتم سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
سایپا
(۰)
20 September 2016
هفته هشتم جمعه، ۲۳ مهر ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۲)
صبای‌قم
(۰)
14 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
گسترش‌فولاد
(۰)
21 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۲)
پدیده‌مشهد
(۳)
27 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۲)
صبای‌قم
(۱)
25 November 2016
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
استقلال
(۲)
1 December 2016
هفته سیزدهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵ سپاهان
(۴)
صبای‌قم
(۱)
9 December 2016
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
15 December 2016
هفته پانزدهم جمعه، ۳ دی ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۱)
صبای‌قم
(۰)
23 December 2016
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۲)
صبای‌قم
(۱)
11 January 2017
هفته هفدهم سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
پیکان
(۰)
17 January 2017
هفته هجدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
صبای‌قم
(۰)
22 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
پرسپولیس
(۲)
28 January 2017
هفته بیستم پنجشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۰)
صبای‌قم
(۱)
2 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۲)
سیاه‌جامگان
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
صبای‌قم
(۰)
17 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
فولادخوزستان
(۰)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
صبای‌قم
(۰)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ پدیده‌مشهد
(۱)
صبای‌قم
(۰)
31 March 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ صبای‌قم
(۳)
تراکتورسازی
(۰)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ استقلال
(۲)
صبای‌قم
(۱)
15 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صبای‌قم
(۰)
سپاهان
(۱)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۲)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ صبای‌قم
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۲)
4 May 2017