۴ تیر ۱۳۹۹ (24 June 2020)
تا الان ۲۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ (5 February 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ (31 January 2020)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ آذر ۱۳۹۸ (20 December 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ آذر ۱۳۹۸ (29 November 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آذر ۱۳۹۸ (24 November 2019)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ آبان ۱۳۹۸ (4 November 2019)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ مهر ۱۳۹۸ (20 October 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟