باشگاه فوتبال نساجی مازندران
بازی‌های قبلی و بعدی تیم نساجی (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
جمعه ۲۷ تیر
(17 July)
0 - 0
پنجشنبه ۲ مرداد
(23 July)
1 - 1
دوشنبه ۶ مرداد
(27 July)
3 - 2
شنبه ۱۱ مرداد
(1 August)
1 - 1
پنجشنبه ۱۶ مرداد
(6 August)
0 - 1
شنبه ۲۵ مرداد
(15 August)
20:45
پنجشنبه ۳۰ مرداد
(20 August)
20:45
ویدیوهای اخیر تیم نساجی:
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ (6 August 2020)
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ (1 August 2020)
۶ مرداد ۱۳۹۹ (27 July 2020)
۲ مرداد ۱۳۹۹ (23 July 2020)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ (17 July 2020)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین