باشگاه فوتبال نساجی مازندران
بازی‌های قبلی و بعدی تیم نساجی (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
دوشنبه ۶ مرداد
(27 July)
3 - 2
شنبه ۱۱ مرداد
(1 August)
1 - 1
پنجشنبه ۱۶ مرداد
(6 August)
0 - 1
شنبه ۲۵ مرداد
(15 August)
0 - 0
پنجشنبه ۳۰ مرداد
(20 August)
0 - 0
جمعه ۱۶ آبان
(6 November)
16:40
سه‌شنبه ۲۰ آبان
(10 November)
16:20
ویدیوهای اخیر تیم نساجی:
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ (20 August 2020)
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ (15 August 2020)
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ (6 August 2020)
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ (1 August 2020)
۶ مرداد ۱۳۹۹ (27 July 2020)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین