باشگاه فوتبال نساجی مازندران
بازی‌های قبلی و بعدی تیم نساجی (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
شنبه ۵ بهمن
(25 January)
0 - 1
جمعه ۱۱ بهمن
(31 January)
1 - 3
جمعه ۱۸ بهمن
(7 February)
2 - 1
جمعه ۲۵ بهمن
(14 February)
0 - 0
پنجشنبه ۸ اسفند
(27 February)
0 - 3
پنجشنبه ۱۵ اسفند
(5 March)
تعویق
سه‌شنبه ۲۰ اسفند
(10 March)
تعویق
دوشنبه ۲۶ اسفند
(16 March)
تعویق
شنبه ۱۶ فروردین
(4 April)
17:30
شنبه ۲۳ فروردین
(11 April)
19:00
ویدیوهای اخیر تیم نساجی:
۸ اسفند ۱۳۹۸ (27 February 2020)
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ (14 February 2020)
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ (7 February 2020)
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ (31 January 2020)
۵ بهمن ۱۳۹۸ (25 January 2020)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین