۸ تیر ۱۳۹۹ (28 June 2020)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ دی ۱۳۹۸ (27 December 2019)
تا الان ۵۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (13 December 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ آذر ۱۳۹۸ (9 December 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ آذر ۱۳۹۸ (5 December 2019)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ آذر ۱۳۹۸ (25 November 2019)
تا الان ۴۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟