باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران
بازی‌های قبلی و بعدی تیم پرسپولیس (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۹ آبان
(31 October)
0 - 0
دوشنبه ۱۳ آبان
(4 November)
0 - 1
جمعه ۱ آذر
(22 November)
0 - 1
سه‌شنبه ۵ آذر
(26 November)
1 - 0
پنجشنبه ۱۴ آذر
(5 December)
0 - 3
شنبه ۹ آذر
(30 November)
تعویق
سه‌شنبه ۱۹ آذر
(10 December)
17:30
شنبه ۲۳ آذر
(14 December)
17:30
پنجشنبه ۲۸ آذر
(19 December)
18:30
دوشنبه ۲ دی
(23 December)
16:00
ویدیوهای اخیر تیم پرسپولیس:
۱۴ آذر ۱۳۹۸ (5 December 2019)
۵ آذر ۱۳۹۸ (26 November 2019)
۱ آذر ۱۳۹۸ (22 November 2019)
۱۳ آبان ۱۳۹۸ (4 November 2019)
۹ آبان ۱۳۹۸ (31 October 2019)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین