باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران
بازی‌های قبلی و بعدی تیم پرسپولیس (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت
(16 May)
0 - 1
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت
(20 May)
2 - 0
چهارشنبه ۸ خرداد
(29 May)
0 - 1
یکشنبه ۱۲ خرداد
(2 June)
0 - 1
پنجشنبه ۳۱ مرداد
(22 August)
1 - 0
جمعه ۸ شهریور
(30 August)
17:45
ویدیوهای اخیر تیم پرسپولیس:
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ (22 August 2019)
۱۲ خرداد ۱۳۹۸ (2 June 2019)
۸ خرداد ۱۳۹۸ (29 May 2019)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (20 May 2019)
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ (16 May 2019)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین