چهارشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۶ (24 May 2017)، ساعت ۱۰:۳۰ (به وقت ایران)