این عکس حدود ۲ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
آیا من طرفدار تیم ملی فوتبال ایران هستم؟ این سوالیست که من از خود می پرسم و بررسی می کنم چرا باید طرفدار این تیم باشم؟ چه چیزی در این تیم وجود دارد که من با آن احساس اشتراک داشته باشم؟ چرا عواطف و احساسات من همراه این تیم باشد؟ این سوال ها مهم هستند، چرا که در طول تاریخ فوتبال ایران حتی یک بازیکن فوتبال بلوچ در این تیم وجود نداشته است. نه تنها در تیم ملی ایران بلکه در باشگاه های لیگ برتر ایران نیز بازیکن بلوچی وجود ندارد. ممکن است بگویید: “شما هویت طلب ها شورش رو در آوردید! دلت خوشه خب حتما بلوچی نبوده که فوتبال در این حد بلد باشه!” اما… لیست فقط و...
این عکس حدود ۲ روز پیش توسط SanDiegoCity فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این پولها از کجا میاد این تیم به کجا وصله!!!
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تیم باید میزدند چون ۴ سال تو زمین با خرج میلیاردی و مربی خارجی و با داور فدراسیون خارج زمین نتیجه نگرفته بودند..پس باید نفوذی میفرستادند...و اون نفوذی عرب بود که ناظمی استقلالی فرستاد داخل تیم
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
وقتی ۴ سال تو زمین بازی همه را شکست بدی..اون بالأیی‌ها سعی‌ میکنند خارج زمین شکستت بدند...اما غافل از اینکه پرسپولیس مردم ایران داره
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟