این عکس حدود ۱ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۱۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این لوگوییست که استقلال تا کمتر از دو دهه قبل ازش استفاده میکرد حالا چی شد که تو این ۱۰-۱۲ سال اخیر لوگوشون عوض شدو دوتام ستاره زایید نمیدانم
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط soltan7parvin فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مدافع حرم، عضو سپاه، عضو برجسته گروه قرار شهدا و البته رییس کانون هوادارن پرسپولیس، مسئول مستقیم درگیری های اخیر ورزشگاه های کشور، پیدا کنید پرتقال فروش را
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط mamalAbi فرستاده شده و ۲۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
عباس اسماعیل‌بیگی رئیس کانون هواداران و کارمند باشگاه پرسپولیس
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
با پرسپولیس و ستون های همچنان سربرافراشته اش، با خونی که در رگانِ ماست و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود ...
این عکس حدود ۵ روز پیش توسط SorkheEshgh فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
و البته فرخنده باد روز خبرنگاران واقعی و زحمتکش نه پولکی و حکومتی به مانند عکس بالا
این عکس حدود ۵ روز پیش توسط mamalAbi فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تأ کی کمیته انضباطی اجازه بازی در شهری میده که پرسپولیس و هوادارنش توسط یک مشت اوباش امنیت ندارند...آیا سالیان پیش درس عبرت برای کمیته انضباطی نشد....حسن زاده و فتاهی کجا هستند
این عکس حدود ۶ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ روز پیش توسط samandar فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟