این عکس حدود ۱۹ ساعت پیش توسط RedKnight فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
سوشا مکانی بدلیل پوشش شلوار باب اسفنجی ۶ ماه از بازی در لیگ محروم شد...مهدی قائدی بدلیل دستهای پشت پرده تیم همیشه حکومتی الاستقلال با وجود باز بودن پرونده قتل در روز بازی با ماشین سازی به ریش خانواده مقتول خندید...البته چنین مسائلی‌ در ایران امری بدیهی‌ برای آقازادها و تیمهای آقازاده‌ها است!!!
این عکس حدود ۲ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۱۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ روز پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
چهار بازی لیگ مانده و وضعیت مالی پرسپولیس روزبروز بغرنج تر از دیروز میشود، وضعیت بسیار شبیه به فصلی است که مدیر وقت پرسپولیس را برکنار کردند و تمام کانالهای مالی تیم را بستند تا آخر فصل قهرمانی را از این تیم بگیرند!!!
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
وضعیت تیم پرسپولیس در بازگشت از اصفهان. در حالیکه تیم سگولی حکومتی الاستقلال دریافتی‌های کاملش داشته و با هواپیمای چارتر اختصاصی به دوحه رفت...وزیر پرسپولیسی با وارد کردن یک هراستی به عنوان مدیر عامل ضربات خودش به پرسپولیس میزنه...از نکات جالب اینه که فقط گرشاسبی بازنشسته بود و بر کنار شد از مدیر عاملی....و همه سر جای خودشون موندند...!!!!
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
حقایقی تلخ از داوری هفته ۲۵. روزبه چشمی و مدافع ذوب آهن اخراج نشدند....تأ تیم حکومتی فاصله امتیازش کم کنه....آیا این حوادث مهندسی شده در آخرین هفته‌ها قهرمانی را از پرسپولیس قهرمان میگیرد....قهرمانی شعبه جنوب تیم حکومتی از یادها فراموش نمیشود!!!
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
حماسه ۴ تأیی
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ سال از ۴ واقعی‌ گذشت!
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
موضوع انشا :)))
این عکس حدود ۵ روز پیش توسط perspolis7 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
https://www.theguardian.com/artanddesign/۲۰۱۹/apr/۱۵/undercover-female-football-fans-in-iran
این عکس حدود ۵ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
بار کج به منزل نمیرسه!!!
این عکس حدود ۵ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟