این عکس حدود ۷ روز پیش فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
یکی علنی دزدی میکنه و باشگاه محبوب میلیون هوادار رو به چالش میکشه و آبروی فوتبال و مردم ایران را در سراسر جهان میبره، ولی به تیم ملی دعوت میشه... و یک مرد هم در مقابل تمام این دزدیها، بی عدلتی ها و کنار مردمش می ایستد و در تیم ملی همین مردم، جایی ندارد... ما هرگز تو را فراموش نخواهیم کرد، داش مسعود.
این عکس حدود ۱۱ روز پیش توسط samandar فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۶ روز پیش فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مملکت گل و بلبل.
این عکس حدود ۲۵ روز پیش توسط samandar فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ روز پیش فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۴ روز پیش فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ روز پیش فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ روز پیش فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ روز پیش فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۳ روز پیش توسط shahriar67 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ روز پیش فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۸ روز پیش فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دم این بانو ی پرسپولیسی گرمممممم... لااقل او فهمید همه توان و بضاعت ما در فوتبال باشگاهی در سطح آسیا همین است و تا فکری اساسی در این فوتبال نشود ، آش و کاسه همین است. هیچ فرقی هم نمیکند بین قرمز،آبی و زرد و رنگهای دیگر...
این عکس حدود ۴ روز پیش توسط samandar فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
سپهبدنادرجهانبانی آخرین رییس کمیته ملی المپیک ایران بود که با پیروزی انقلاب تیرباران شد و امروز کیومرث هاشمی ریاست این کمیته را بعهده دارد .جهانبانی عجوبه نیروی هوایی ایران بود,او در سال ۱۳۵۵ برترین خلبان جنگنده در دنیا معرفی شد و در سال ۱۳۵۶ به سومین نیروی هوایی در دنیا و اولین در آسیا (با وجود چین)نیروی هوایی ایران را هدایت کرد.پس از بازنشستگی با فرمان مستقیم شاه با توجه به رکورد درخشان مدیریتی مسولیت آماده سازی تیمهای ایران را برای المپیک ۱۹۸۰ مسکو بعهده گرفت اما با وقوع انقلاب ورزش در ایران به کما رفت و سرنوشت المپیک مسکو نیز بهتر نبود,بسیاری از کشورهای بلوک غرب مسکو را به خاطر اشغال نظامی افغانستان تحریم کردند.یاد و خاطر بزرگمرد ایران گرامی باد
این عکس حدود ۱۷ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۱۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۵ روز پیش فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۴ روز پیش فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط kavehahangar فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ روز پیش فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۳ روز پیش توسط kavehahangar فرستاده شده و ۱۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۳ روز پیش فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ روز پیش فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ روز پیش فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مسی یک تنه آرژانتین را به جام جهانی برد
این عکس حدود ۸ روز پیش توسط kavehahangar فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۳ روز پیش فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ روز پیش فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۴ روز پیش فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ روز پیش فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟