این عکس حدود ۳ روز پیش فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مجلس زورش به این آقا نمیرسد! مراسم شنل گذاری متهم اصلی خالی کردن بانک سرمایه توسط دوستان و شرکا!!
این عکس حدود ۲۴ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۱ روز پیش فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ای توکه از خیلی از کسانیکه فقط شناسنامه ایرانی دارند،ایرانی‌تر و دلسوزتر... پاینده باشی. درود بر کیروش خستگی ناپذیر❤
این عکس حدود ۶ روز پیش توسط samandar فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
کارلوس عزیز بی‌شک تو بهترین، و با دانش ترین و نیز آگاهترین مربی حال حاضر جهان هستی. همچنین تو دلسوزترین و صبورترین و متعهدترین مربی فوتبالی هستی که من تاکنون دیده ا‌م. ما شاهد بودیم که چگونه مربی مراکش (Hervé Renard) را در نیمهٔ دوم سوسکش کردی عزیز. درود بی پایان بر تو بزرگ مرد. داشتن تو بعنوان مربی لیاقت و شایستگی می‌خواهد که در نزد افرادی چون، تاج و کفشدوز و فاضلاب و مایل به کودن وجود ندارد. اما ما مردم ایران همواره قدردان و سپاسگزاره تمامی زحمات تو در تیم ملی یمان هستیم. ایکاش تو رهبر ایران بودی، کیرش عزیزترین.
این عکس حدود ۱ روز پیش توسط Majid1 فرستاده شده و ۱۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
بدور از تمام چیزهای خواسته و ناخواسته برای ایران عزیزمان, ما ایرانیها عاشق تیم ملی مون هستیم و خط قرمز میکشیم ر و هر چیز و هر کس که حال بچه های ما رو اونم در استانه جام جهانی بگیره! واسه من و دوستم بای بای نایک! تا ابد
این عکس حدود ۶ روز پیش توسط attilagbg فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۰ روز پیش فرستاده شده و ۱۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۳ روز پیش فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۴ روز پیش فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۴ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۱۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۲ روز پیش فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۴ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۲ روز پیش فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تیترهای روزنامه جوان نشان از تعصبی‌ ک...ور فارغ از یکپارچگی ملی‌...ای کاش چنین ه..رزنامه هایی که با هزینه بیت المال میچرخند رویه خود را تغییر دهند...اما زمانیکه مدیر مسول این روزنامه‌ها فردی باشند که از کمیته خوی با جعل مدرک دکترا از آذربایجان به چنین منصبی منصوب شود انتظاری بیش نیست...روزی چنین شوالیه‌های جعلی از اسبی که بران سوارند میافتند
این عکس حدود ۲۱ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
جدول تکرار نشدنی
این عکس حدود ۳ روز پیش توسط boygermany فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۴ روز پیش فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ روز پیش توسط ZaanChaiChiShod فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۴ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۴ روز پیش فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۳ روز پیش فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۴ روز پیش فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۳ روز پیش فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۲ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟