یکشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۶ (23 Jul 2017)، ساعت ۹:۲۵ (به وقت ایران)

ویدیوهای تیم پرسپولیس، لیگ برتر (۹۱-۱۳۹۰)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (11 May 2012)
تا الان ۴۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ (6 May 2012)
تا الان ۹۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ (26 April 2012)
تا الان ۱۰۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (21 April 2012)
تا الان ۱۰۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ فروردین ۱۳۹۱ (12 April 2012)
تا الان ۵۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ فروردین ۱۳۹۱ (8 April 2012)
تا الان ۱۵۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ اسفند ۱۳۹۰ (16 March 2012)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ اسفند ۱۳۹۰ (12 March 2012)
تا الان ۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟