این ۴ تا معلوم شد چی بود. استقلال ۴ تا ۴ تا گل می خوره !!!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵۹ )