صفحه شخصی: pejmanx


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۷ مهر ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۹ (ببینید)
نظرات: ۳۲۳ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۷۴ ۱۲ ۳۵۴