بای بای دوران طلایی
پر افتخارترین پیشکسوت پرسپولیس بازنشسته شد 😔😔😔
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۵ )