صفحه شخصی: persepolis17


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۷۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۶۷۶ (ببینید)
ویدیوها: ۲۲۲ (ببینید)
نظرات: ۵۵۹۰ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۴۳۴۹ ۵۸۷ ۲۰۱۱۳