صفحه شخصی: persepolis17


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۷۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۶۷۵ (ببینید)
ویدیوها: ۲۲۲ (ببینید)
نظرات: ۵۵۸۳ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۴۳۲۱ ۵۸۶ ۲۰۰۷۶


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش persepolis17 در مورد «این عکس» گفت: ۴۴ موافق
تف تو غیرتت دراز...