در یکسال نیم گذشته بدلیل همبستگی مردمی پستی نگذاشته بودم اما با انتخاب اقامحمدی به عنوان عضو هئات مدیره استقلال ناچار شدم که به وظیفه ام عمل کنم ....همونتر که در ۱۲ سال گذشته در مورد وابستگی های شدید این تیم به سپاه ...
با تفرقه و ایجاد وحشت سالها حکومت کردند...اقوام اصیل ایرانی روبرو هم قرار دادند تأ جو تجزیه ایجاد کنند...هوادارن مردمی با ایجاد دو قطبی یا چند دستگی روبروی هم قرار دادند...در اهواز اصفهان تبریز تهران... با لیدرهاشون مردم...
مرسی‌ از امروز....به طور کامل به ملت بپیوند
افتخار بهت می‌کنیم مهدی
شرفتون با کناره گیری از لیگ به مردم ایران نشان دهید....بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، کریم باقری به همراه رفیعی، کامیابی‌نیا، بیرانوند، فرجی، سرلک، پور‌علی‌گنجی، نعمتی و پاکدل صبح دوشنبه به یک نهاد امنیتی در...
پرسپولیس همیشه تیم مردمی و از طبقه متوسط و فرودست جامعه ایران بوده...بازیکنای این تیم از بطن این مردم بلند شدند...اما ننگ ما هوادارهای این تیم ترابی و امیری!
حمیدرضا علی‌عسگری، برادرزاده عبدالعلی علی‌عسگری، رییس پیشین سازمان صداوسیما است‌. ریزشها را افزایش دهیم
هدف جذب حد اکثریست...این یک ماراتن برای پیروزیست...ریزش تأ پایان ادامه خواهد داشت