صفحه شخصی: BlueSkies


تیم محبوب در لیگ برتر: فولاد

مشارکت:

شروع: ۱۳ دی ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۹۴۳ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۴۸ ۱۵ ۲۰۵