صفحه شخصی: arasradio


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۷۰۷ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱ ماه پیش arasradio در مورد «این خبر» گفت: ۷۴ موافق
عجب بيشرف هايى هستند اقليت وطن فروش. هواداران ارتش سرخ ما در دام اينها نميفتيم و به هواداران تيم هاى رقيب حمله نميكنيم چون باور كنيد ٩٩ در صد آبى ها هم با ما هستند. اما اگر ما در اين بازى كثيف بيفتيم؛ به اولسان كمك خواهيم كرد. بگذاريد اقليت بيشرف خودش خودش را افشا كند. تا بوده خائن بوده عزيزان. نهايتاً در زمين بازى آنكه بهتر بازى كند برنده اين جدال خواهد بود. حالا هر قدر يك عده براى دو ران لخت و لاپاى دختر كره اى خودشون را جر بدند بر عليه هموطنشون. تف به شرفشون. همين كافيشونه.
حدود ۲ ماه پیش arasradio در مورد «این خبر» گفت: ۵۴ موافق
واقعاً چرت و پرتى به نام تيم حكومتى!!! چون اين افراد خودشان عرضه قهرمانى و بازى خوب با وجود حداقل ها و بى مروتى ها را ندارند، معلومه بايد چرتى و پرتى دروغ را علم كنند. حوب گيريم شماها راست گفتيد و چند بازى تو ايران بنفع قرمزها گرفتند؛ پس چرا ارتش سرخ عليرغم محروميت ها و ناداوريها تو آسيا؛ پشت تيم هاىِ چن. صد مليونى متمول را هم بخاك ميمالد؟!!! چرا هوادارانش هر كارى كه حكومت كرد كه اسم حكومتى پيروزى را به تيم و هواداران تحميل كند؛ نتوانست كه نتوانست. حتى يكً بار هوادار ارتش سرخ رو جايگاه ها نگفت پيروزى و همواره فرياد پرسپوليس سر داد. قدرتى كه همواره موتور پيروزى و قدرت اين تيم مردمى و بزرگ است. حضور در فينال آسيا بدون يك مهاجم تمام عيار امروز گواه اين است. يكى از مهاجمين خودتان را به ارتش سرخ بدهيد و مطمئن باشيد يك پاىِ فينال جام باشگاههاى جهان خواهد شد. اين است قدرت تيم ضد حكومتىِ پرسپوليس. تيمى كه تا ميتوانستند برايش زدند و ضعيف اش كردند و همچنان ميتازد.
حدود ۲ ماه پیش arasradio در مورد «این خبر» گفت: ۴۹ موافق
خوش آمدي به ايران كيروش بزرگ. برگرد. قدر مردم ايران را بدون؛ همونطور كه اونها قدر تو را دانستند. بعدش مسئولين آخوندى كه هميشه ذلت ايران را ميخواهند ببينند، نگران شدند وقتى ديدند ايران تا آستانه حذف پرتغال پيش رفت. بعد حسودانى مثل درخشان كه بازى ايران پرتغال را ٦-٠ پيش بينى كرده بودند كه خودشان جايگزين بشوند؛ خنجر بدست منتظر ضربه به تو سردار بزرگ شدند. و كنار همه اينها بسيجيان و ضد ايران هايى مثل سامى اماراتى هم بسيج شدند كه تبليغات مسموم كنند. اين بيشرف ها مرد سخيف بلژيكى ويلموث و زن وكيلش را مأمور كردند كه ايران و ايرانى را بچاپد و در ضمن مطمئن شوند كه ايران صعود متوالى سوم را تجربه نكند. ننگ بر اين جماعت. زمان بازگشتت رسيده. اين بار مردم ميدانند جواب دشمنانت را چگونه بدهند.
حدود ۱ ماه پیش arasradio در مورد «این خبر» گفت: ۴۵ موافق
سن ماليخوليايى سن كپه اقلى. گوز و شقيقه اين نَ ربطى واردير احمق. ثانياً ٤٠ مليون هوادار داشت تراكتور و ما خبر نداشتيم. تو خود تبريز پرسپوليس بيشتر از تراكتور طرفدار داره. ميزنم دوباره شبكه تركى كه اين آدم بفهمه با يك عده بيمغز طرف نيست: چخ يالان دييرسن. نياَ بوقدر ترك فارس فارس ترك ياپارسن پزونگ. نجور پرسپوليس ايچسن سنى وورورلر. بير روانشناس گتسن چخ ياخچى اولور. بدبخت سن شرف سوز
حدود ۲ ماه پیش arasradio در مورد «این خبر» گفت: ۴۲ موافق
شوخى ميكنيد آره؟. ما خيلى جون خودمون وضعيت مون عاليه تو گروه، حالا بازيكنان تاپ مون كه نتونستند بخاطر يك دوستانه كه حريف هم نفرات اصلى را نداشت؛ بيان؛ اونها را بگذاريم كنار؟ جان من انشتين نيستى تو؟ بدبخت ما نميتونيم ريسك كنيم. اينها ستاره هاى ما هستند. با چه ملتى ما روبرو هستيم. آدم حسابى بازى دوستاته محل غربال خوردن ذخيره ها، نيمكت و بازيكنان تازه هست. لژيونرهاى تاپ كه بهترين تمرينات را ميگيرند و تو اوجند. جناب ما به عراق باختيم بخاطر اينكه ويلموث احمق جهانبخش و عزت اللهى را دعوت نكرد. تو كى هستى كه بگى كى لياقت نداره آماتور!!! عجب گيرى كرديم از دست اين حضرات همه چى دان!!!! بايد هوادار عربستان و مامور مخفى ضربه و تفرقه باشى كه چنين چيزى را در اين مقطع ميگى