صفحه شخصی: kolak3


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۵ دی ۱۳۹۱ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۰۲ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش kolak3 در مورد «این خبر» گفت: ۷۵ موافق
و ....و ...و باز ومثل همیشه سرخ بودن وزارت و فدراسیون و کمیته های ۲ زاریش نمایان شد... چرا بعد چند هفته و بعد از داربی رای صادر شد و چرا فقط ۱ جلسه؟؟ این عدالت مافیاست..!!
حدود ۲ ماه پیش kolak3 در مورد «این خبر» گفت: ۵۶ موافق
اگر این همه حمایت از سوی فدراسیون و داوران نسبت به تیم سوگلی پیروزی نبود الان دسته ۳ بازی میکرد....
حدود ۲ ماه پیش kolak3 در مورد «این خبر» گفت: ۵۴ موافق
مصون تر از تو که داور را زدی که باید ۳ بازی محروم و جریمه میشدی ولی نشدی؟؟!!! مصون تر از بازیکنان تیم پیروزی که توهین میکنند و دوپینگ ولی کمیته و فدراسیون به آنها جام تقلبی میدهد؟ ۱ واقعا خیلی وقاهت دارید...
حدود ۲ ماه پیش kolak3 در مورد «این خبر» گفت: ۵۲ موافق
تیم پیروزی سالها با حمایت داوران و هدایتی و زنجانی جام اسنپی گرفته.
حدود ۲ ماه پیش kolak3 در مورد «این خبر» گفت: ۴۹ موافق
مردم ایران و ۱۵ تیم دیگر تیم پیروزی را سوگلی و هوچیگر مینامند. چرا یک انسان راستگو در تیم هوچیگرپیروزی با داشتن آقای فتحه ضمه پیدا نمیشه؟!! تیم پیروزی هرگز بدون یار ۱۲ خود نمیتونه حتی ۱ امتیاز بگیره.. استقلال سرورته...