صرفا به خاطر عرق ملى و خدمت به كشورم....

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
صحبت هاى وحید جعفرى و على دایى كه دیدنش الان خالى از لطف نیست.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۶ )