صفحه شخصی: persiaauto


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۶ تیر ۱۳۹۲ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۵۶۳ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۶۴ ۲ ۳