صفحه شخصی: iransport


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۶ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۲۱ (ببینید)
نظرات: ۱۷۸۱ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۸۱ ۳۵ ۳۴۳