صفحه شخصی: peymanmo


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۴۳۳ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۶۷ ۸ ۱۰۵