صفحه شخصی: hanifxx


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۸۶ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۰۳ ۳ ۲۷