صفحه شخصی: IranUK


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۲۶۵ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۹۷ ۵ ۴۷