صفحه شخصی: atorpatt


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتور

مشارکت:

شروع: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۲۱ (ببینید)
نظرات: ۳۰ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۳۷ ۱۱ ۳۲