برنامه بازی‌های تیم «صنعت‌نفت» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول دوشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
25 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
تراکتور
(۰)
1 August 2016
هفته سوم جمعه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
صنعت‌نفت
(۲)
5 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۱)
سپاهان
(۰)
11 August 2016
هفته پنجم جمعه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
9 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
15 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۳)
صنعت‌نفت
(۳)
21 September 2016
هفته هشتم جمعه، ۲۳ مهر ۱۳۹۵ پیکان
(۳)
صنعت‌نفت
(۲)
14 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۳)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
21 October 2016
هفته دهم جمعه، ۷ آبان ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
28 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
ذوب‌آهن
(۳)
25 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۰)
صنعت‌نفت
(۱)
2 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
سایپا
(۱)
8 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ فولاد
(۳)
صنعت‌نفت
(۰)
16 December 2016
هفته پانزدهم دوشنبه، ۶ دی ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
ماشین‌سازی
(۱)
26 December 2016
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۲)
صبای‌قم
(۱)
11 January 2017
هفته هفدهم سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵ تراکتور
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
17 January 2017
هفته هجدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
استقلال
(۳)
22 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم جمعه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
3 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
9 February 2017
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
شهرخودرو
(۳)
17 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۱)
پیکان
(۰)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
9 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۱)
پرسپولیس
(۰)
1 April 2017
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
6 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ سایپا
(۰)
صنعت‌نفت
(۲)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۰)
فولاد
(۱)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
4 May 2017