برنامه بازی‌های تیم «سیاه‌جامگان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول دوشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
25 July 2016
هفته دوم یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
31 July 2016
هفته سوم جمعه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۰)
سایپا
(۲)
5 August 2016
هفته چهارم جمعه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
فولاد
(۱)
12 August 2016
هفته پنجم جمعه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
سیاه‌جامگان
(۱)
9 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
صبای‌قم
(۲)
15 September 2016
هفته هفتم سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ تراکتور
(۳)
سیاه‌جامگان
(۰)
20 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۰)
استقلال
(۱)
15 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
سیاه‌جامگان
(۱)
21 October 2016
هفته دهم جمعه، ۷ آبان ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
نفت‌تهران
(۲)
28 October 2016
هفته یازدهم پنجشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
24 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۰)
صنعت‌نفت
(۱)
2 December 2016
هفته سیزدهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵ پیکان
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
9 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
16 December 2016
هفته پانزدهم جمعه، ۳ دی ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۳)
سیاه‌جامگان
(۰)
23 December 2016
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
شهرخودرو
(۱)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم شنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
4 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۲)
سیاه‌جامگان
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
تراکتور
(۲)
24 February 2017
هفته بیست و سوم شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
4 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
سپاهان
(۱)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
31 March 2017
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ سیاه‌جامگان
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۱)
5 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ سیاه‌جامگان
(۱)
پیکان
(۲)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
سیاه‌جامگان
(۱)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ سیاه‌جامگان
(۱)
پرسپولیس
(۰)
4 May 2017