برنامه بازی‌های تیم «ذوب‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول دوشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
25 July 2016
هفته دوم یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
سایپا
(۱)
31 July 2016
هفته سوم جمعه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
ذوب‌آهن
(۲)
5 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
11 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
10 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
تراکتور
(۲)
15 September 2016
هفته هفتم سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ استقلال
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
20 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۲)
سپاهان
(۰)
15 October 2016
هفته نهم پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
20 October 2016
هفته دهم جمعه، ۷ آبان ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۰)
28 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
ذوب‌آهن
(۳)
25 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۳)
پیکان
(۰)
2 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
ذوب‌آهن
(۲)
8 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۰)
16 December 2016
هفته پانزدهم دوشنبه، ۶ دی ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
26 December 2016
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
فولاد
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم پنجشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۰)
صبای‌قم
(۱)
2 February 2017
هفته بیست و یکم شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ تراکتور
(۴)
ذوب‌آهن
(۱)
11 February 2017
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال
(۲)
16 February 2017
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
5 March 2017
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
9 March 2017
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ استقلال‌خوزستان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
31 March 2017
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
6 April 2017
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ پیکان
(۱)
ذوب‌آهن
(۲)
15 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۲)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ پرسپولیس
(۳)
ذوب‌آهن
(۳)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۲)
شهرخودرو
(۰)
4 May 2017