برنامه بازی‌های تیم «فولاد» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ فولاد
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۲)
26 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
فولاد
(۱)
1 August 2016
هفته سوم جمعه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
ذوب‌آهن
(۲)
5 August 2016
هفته چهارم جمعه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
فولاد
(۱)
12 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ فولاد
(۲)
سایپا
(۲)
10 September 2016
هفته ششم جمعه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ فولاد
(۱)
شهرخودرو
(۰)
16 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
فولاد
(۰)
21 September 2016
هفته هشتم جمعه، ۲۳ مهر ۱۳۹۵ فولاد
(۲)
صبای‌قم
(۰)
14 October 2016
هفته نهم پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۵ تراکتور
(۲)
فولاد
(۲)
20 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ فولاد
(۱)
استقلال
(۱)
27 October 2016
هفته یازدهم پنجشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۵ سپاهان
(۱)
فولاد
(۱)
24 November 2016
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ فولاد
(۴)
نفت‌تهران
(۲)
1 December 2016
هفته سیزدهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۰)
فولاد
(۱)
9 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ فولاد
(۳)
صنعت‌نفت
(۰)
16 December 2016
هفته پانزدهم جمعه، ۳ دی ۱۳۹۵ پیکان
(۲)
فولاد
(۱)
23 December 2016
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
فولاد
(۰)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
پرسپولیس
(۳)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
فولاد
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم پنجشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
فولاد
(۰)
2 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۰)
فولاد
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ فولاد
(۲)
ماشین‌سازی
(۲)
16 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
فولاد
(۰)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
تراکتور
(۰)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ استقلال
(۱)
فولاد
(۰)
1 April 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ فولاد
(۱)
سپاهان
(۱)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۲)
فولاد
(۲)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ فولاد
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۳)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۰)
فولاد
(۱)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ فولاد
(۱)
پیکان
(۲)
4 May 2017