برنامه بازی‌های تیم «ماشین‌سازی‌قدیم» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ فولاد
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۲)
26 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
1 August 2016
هفته سوم شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
6 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
تراکتور
(۲)
11 August 2016
هفته پنجم یکشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
11 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
سپاهان
(۱)
15 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
21 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۳)
15 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۳)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
21 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
پیکان
(۴)
27 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
25 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
2 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
ذوب‌آهن
(۲)
8 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
16 December 2016
هفته پانزدهم یکشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۳)
سایپا
(۳)
8 January 2017
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
فولاد
(۰)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۲)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
18 January 2017
هفته هجدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
صبای‌قم
(۰)
22 January 2017
هفته نوزدهم جمعه، ۸ بهمن ۱۳۹۵ تراکتور
(۰)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
27 January 2017
هفته بیستم چهارشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
استقلال
(۳)
1 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۳)
9 February 2017
هفته بیست و دوم شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
نفت‌تهران
(۲)
18 February 2017
هفته بیست و سوم شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
4 March 2017
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
9 March 2017
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ پیکان
(۳)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
31 March 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
شهرخودرو
(۲)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
پرسپولیس
(۲)
15 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۲)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
سیاه‌جامگان
(۱)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ سایپا
(۱)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
4 May 2017