برنامه بازی‌های تیم «نفت‌تهران» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول دوشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
25 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
سپاهان
(۱)
1 August 2016
هفته سوم شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۳)
شهرخودرو
(۰)
6 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۲)
نفت‌تهران
(۲)
11 August 2016
هفته پنجم جمعه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
9 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ پیکان
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
15 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
21 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۳)
نفت‌تهران
(۰)
15 October 2016
هفته نهم پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
20 October 2016
هفته دهم جمعه، ۷ آبان ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
نفت‌تهران
(۲)
28 October 2016
هفته یازدهم پنجشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
سایپا
(۰)
24 November 2016
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ فولاد
(۴)
نفت‌تهران
(۲)
1 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
8 December 2016
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
15 December 2016
هفته پانزدهم یکشنبه، ۵ دی ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
تراکتور
(۲)
25 December 2016
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
استقلال
(۱)
12 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
28 January 2017
هفته بیستم جمعه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
3 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
پیکان
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
نفت‌تهران
(۲)
18 February 2017
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
پرسپولیس
(۲)
5 March 2017
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
9 March 2017
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
31 March 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ سایپا
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۲)
فولاد
(۲)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۲)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ تراکتور
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
4 May 2017