برنامه بازی‌های تیم «ماشین‌سازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
پیکان
(۰)
26 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
1 August 2016
هفته سوم شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
پرسپولیس
(۱)
6 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
11 August 2016
هفته پنجم جمعه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
سیاه‌جامگان
(۱)
9 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
15 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
فولاد
(۰)
21 September 2016
هفته هشتم یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۳)
شهرخودرو
(۰)
16 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
21 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
تراکتور
(۲)
27 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ استقلال
(۲)
ماشین‌سازی
(۲)
25 November 2016
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۲)
سپاهان
(۱)
1 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
8 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۱)
16 December 2016
هفته پانزدهم دوشنبه، ۶ دی ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
ماشین‌سازی
(۱)
26 December 2016
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۵ پیکان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
12 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۲)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۱)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم شنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
4 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۲)
سایپا
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ فولاد
(۲)
ماشین‌سازی
(۲)
16 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۳)
ماشین‌سازی
(۲)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
صبای‌قم
(۰)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ تراکتور
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 April 2017
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۱)
استقلال
(۱)
6 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ سپاهان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ استقلال‌خوزستان
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
4 May 2017