برنامه بازی‌های تیم «تراکتور» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول دوشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۵ تراکتور
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۲)
25 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ صنعت‌نفت
(۰)
تراکتور
(۰)
1 August 2016
هفته سوم یکشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ تراکتور
(۳)
پیکان
(۱)
7 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
تراکتور
(۲)
11 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ تراکتور
(۰)
پرسپولیس
(۰)
10 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
تراکتور
(۲)
15 September 2016
هفته هفتم سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ تراکتور
(۳)
سیاه‌جامگان
(۰)
20 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
تراکتور
(۰)
15 October 2016
هفته نهم پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۵ تراکتور
(۲)
فولاد
(۲)
20 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
تراکتور
(۲)
27 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ تراکتور
(۲)
صبای‌قم
(۱)
25 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تراکتور
(۱)
شهرخودرو
(۱)
2 December 2016
هفته سیزدهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
تراکتور
(۲)
9 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ تراکتور
(۱)
سپاهان
(۲)
16 December 2016
هفته پانزدهم یکشنبه، ۵ دی ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
تراکتور
(۲)
25 December 2016
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۰)
تراکتور
(۱)
12 January 2017
هفته هفدهم سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵ تراکتور
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
17 January 2017
هفته هجدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ پیکان
(۰)
تراکتور
(۱)
22 January 2017
هفته نوزدهم جمعه، ۸ بهمن ۱۳۹۵ تراکتور
(۰)
ماشین‌سازی‌قدیم
(۰)
27 January 2017
هفته بیستم یکشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۳)
تراکتور
(۰)
5 February 2017
هفته بیست و یکم شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ تراکتور
(۴)
ذوب‌آهن
(۱)
11 February 2017
هفته بیست و دوم جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
تراکتور
(۲)
24 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ تراکتور
(۰)
سایپا
(۰)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
تراکتور
(۰)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ تراکتور
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 April 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ صبای‌قم
(۳)
تراکتور
(۰)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ شهرخودرو
(۰)
تراکتور
(۱)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ تراکتور
(۱)
استقلال
(۰)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ سپاهان
(۲)
تراکتور
(۰)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ تراکتور
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
4 May 2017