برنامه بازی‌های تیم «صنعت‌نفت» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
20 October 2021
هفته دوم دوشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰ تراکتور
(۳)
صنعت‌نفت
(۰)
25 October 2021
هفته سوم شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۰)
فجرسپاسی
(۲)
30 October 2021
هفته چهارم شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ نساجی
(۰)
صنعت‌نفت
(۲)
6 November 2021
هفته پنجم پنجشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۰)
گل‌گهر
(۰)
18 November 2021
هفته ششم چهارشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
24 November 2021
هفته هفتم دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۱)
استقلال
(۱)
29 November 2021
هفته هشتم شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۰)
پیکان
(۰)
4 December 2021
هفته نهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۰ سپاهان
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
9 December 2021
هفته دهم چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۱)
شهرخودرو
(۰)
15 December 2021
هفته یازدهم جمعه، ۳ دی ۱۴۰۰ فولاد
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
24 December 2021
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۳)
آلومینیوم
(۱)
29 December 2021
هفته سیزدهم دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰ مس‌رفسنجان
(۳)
صنعت‌نفت
(۰)
3 January 2022
هفته چهاردهم شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۲)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
8 January 2022
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰ هوادار
(۱)
صنعت‌نفت
(۲)
13 January 2022
هفته شانزدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
صنعت‌نفت
(۱)
23 January 2022
هفته هفدهم شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۱)
تراکتور
(۰)
12 February 2022
هفته هجدهم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ فجرسپاسی
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
18 February 2022
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۱)
نساجی
(۱)
23 February 2022
هفته بیستم دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰ گل‌گهر
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
28 February 2022
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۲)
پرسپولیس
(۰)
6 March 2022
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ استقلال
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
11 March 2022
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
18 March 2022
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ صنعت‌نفت
(۲)
سپاهان
(۴)
1 April 2022
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ شهرخودرو
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
4 May 2022
هفته بیست و ششم دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ صنعت‌نفت
(۰)
فولاد
(۱)
9 May 2022
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ آلومینیوم
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
14 May 2022
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ صنعت‌نفت
(۰)
مس‌رفسنجان
(۲)
19 May 2022
هفته بیست و نهم چهارشنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۱ نفت‌مسجدسلیمان
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
25 May 2022
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ صنعت‌نفت
(۳)
هوادار
(۰)
2 June 2022