برنامه بازی‌های تیم «ذوب‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
20 October 2021
هفته دوم دوشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال
(۲)
25 October 2021
هفته سوم جمعه، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ پیکان
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
12 November 2021
هفته چهارم جمعه، ۱۴ آبان ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۱)
سپاهان
(۰)
5 November 2021
هفته پنجم پنجشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۰ شهرخودرو
(۱)
ذوب‌آهن
(۲)
18 November 2021
هفته ششم چهارشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
فولاد
(۱)
24 November 2021
هفته هفتم سه‌شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۰ آلومینیوم
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
30 November 2021
هفته هشتم یکشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
مس‌رفسنجان
(۳)
5 December 2021
هفته نهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۴۰۰ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
10 December 2021
هفته دهم چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
هوادار
(۱)
15 December 2021
هفته یازدهم جمعه، ۳ دی ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۲)
ذوب‌آهن
(۰)
24 December 2021
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ تراکتور
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
29 December 2021
هفته سیزدهم دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۲)
فجرسپاسی
(۰)
3 January 2022
هفته چهاردهم شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
8 January 2022
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
گل‌گهر
(۰)
13 January 2022
هفته شانزدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
صنعت‌نفت
(۱)
23 January 2022
هفته هفدهم یکشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ استقلال
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
13 February 2022
هفته هجدهم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
پیکان
(۲)
18 February 2022
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ سپاهان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
23 February 2022
هفته بیستم دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۲)
شهرخودرو
(۱)
28 February 2022
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ فولاد
(۱)
ذوب‌آهن
(۲)
6 March 2022
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۴)
آلومینیوم
(۰)
11 March 2022
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ مس‌رفسنجان
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
18 March 2022
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ذوب‌آهن
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
5 April 2022
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ هوادار
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
4 May 2022
هفته بیست و ششم دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ذوب‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۱)
9 May 2022
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ذوب‌آهن
(۰)
تراکتور
(۰)
14 May 2022
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ فجرسپاسی
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
19 May 2022
هفته بیست و نهم سه‌شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۱ ذوب‌آهن
(۰)
نساجی
(۰)
24 May 2022
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ گل‌گهر
(۳)
ذوب‌آهن
(۲)
2 June 2022