برنامه بازی‌های تیم «تراکتور» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰ گل‌گهر
(۴)
تراکتور
(۱)
20 October 2021
هفته دوم دوشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰ تراکتور
(۳)
صنعت‌نفت
(۰)
25 October 2021
هفته سوم شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۰ استقلال
(۱)
تراکتور
(۰)
30 October 2021
هفته چهارم جمعه، ۱۴ آبان ۱۴۰۰ تراکتور
(۱)
پیکان
(۲)
5 November 2021
هفته پنجم جمعه، ۲۸ آبان ۱۴۰۰ سپاهان
(۰)
تراکتور
(۰)
19 November 2021
هفته ششم چهارشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۰ تراکتور
(۱)
شهرخودرو
(۰)
24 November 2021
هفته هفتم سه‌شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۰ فولاد
(۰)
تراکتور
(۰)
30 November 2021
هفته هشتم یکشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ تراکتور
(۰)
آلومینیوم
(۲)
5 December 2021
هفته نهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۴۰۰ مس‌رفسنجان
(۳)
تراکتور
(۲)
10 December 2021
هفته دهم چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۰ تراکتور
(۲)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
15 December 2021
هفته یازدهم جمعه، ۳ دی ۱۴۰۰ هوادار
(۱)
تراکتور
(۰)
24 December 2021
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ تراکتور
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
29 December 2021
هفته سیزدهم دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۲)
تراکتور
(۱)
3 January 2022
هفته چهاردهم شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ فجرسپاسی
(۱)
تراکتور
(۱)
8 January 2022
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰ تراکتور
(۱)
نساجی
(۱)
13 January 2022
هفته شانزدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ تراکتور
(۰)
گل‌گهر
(۰)
23 January 2022
هفته هفدهم شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۱)
تراکتور
(۰)
12 February 2022
هفته هجدهم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ تراکتور
(۰)
استقلال
(۱)
18 February 2022
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
تراکتور
(۰)
23 February 2022
هفته بیستم دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰ تراکتور
(۲)
سپاهان
(۲)
28 February 2022
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ شهرخودرو
(۰)
تراکتور
(۰)
6 March 2022
هفته بیست و دوم شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ تراکتور
(۱)
فولاد
(۲)
12 March 2022
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ آلومینیوم
(۱)
تراکتور
(۰)
17 March 2022
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ تراکتور
(۱)
مس‌رفسنجان
(۰)
3 April 2022
هفته بیست و پنجم سه‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
تراکتور
(۱)
3 May 2022
هفته بیست و ششم دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ تراکتور
(۳)
هوادار
(۲)
9 May 2022
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ذوب‌آهن
(۰)
تراکتور
(۰)
14 May 2022
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ تراکتور
(۰)
پرسپولیس
(۳)
19 May 2022
هفته بیست و نهم چهارشنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۱ تراکتور
(۲)
فجرسپاسی
(۱)
25 May 2022
هفته سی‌ام سه‌شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ نساجی
(۰)
تراکتور
(۳)
31 May 2022