برنامه بازی‌های تیم «سپاهان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰ سپاهان
(۲)
مس‌رفسنجان
(۰)
19 October 2021
هفته دوم یکشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
سپاهان
(۳)
24 October 2021
هفته سوم شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۰ سپاهان
(۱)
هوادار
(۰)
30 October 2021
هفته چهارم جمعه، ۱۴ آبان ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۱)
سپاهان
(۰)
5 November 2021
هفته پنجم جمعه، ۲۸ آبان ۱۴۰۰ سپاهان
(۰)
تراکتور
(۰)
19 November 2021
هفته ششم چهارشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۰ فجرسپاسی
(۰)
سپاهان
(۲)
24 November 2021
هفته هفتم دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ سپاهان
(۲)
نساجی
(۰)
29 November 2021
هفته هشتم شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ گل‌گهر
(۰)
سپاهان
(۳)
4 December 2021
هفته نهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۰ سپاهان
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
9 December 2021
هفته دهم سه‌شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۰ استقلال
(۱)
سپاهان
(۰)
14 December 2021
هفته یازدهم جمعه، ۳ دی ۱۴۰۰ سپاهان
(۱)
پیکان
(۲)
24 December 2021
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ سپاهان
(۰)
پرسپولیس
(۱)
29 December 2021
هفته سیزدهم دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰ شهرخودرو
(۰)
سپاهان
(۲)
3 January 2022
هفته چهاردهم شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ سپاهان
(۲)
فولاد
(۱)
8 January 2022
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰ آلومینیوم
(۰)
سپاهان
(۰)
13 January 2022
هفته شانزدهم شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰ مس‌رفسنجان
(۳)
سپاهان
(۱)
22 January 2022
هفته هفدهم شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ سپاهان
(۴)
نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
12 February 2022
هفته هجدهم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ هوادار
(۰)
سپاهان
(۰)
18 February 2022
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ سپاهان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
23 February 2022
هفته بیستم دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰ تراکتور
(۲)
سپاهان
(۲)
28 February 2022
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ سپاهان
(۲)
فجرسپاسی
(۰)
6 March 2022
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
سپاهان
(۳)
11 March 2022
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ سپاهان
(۰)
گل‌گهر
(۰)
17 March 2022
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ صنعت‌نفت
(۲)
سپاهان
(۴)
1 April 2022
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ سپاهان
(۱)
استقلال
(۱)
4 May 2022
هفته بیست و ششم دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ پیکان
(۰)
سپاهان
(۱)
9 May 2022
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسپولیس
(۱)
سپاهان
(۲)
14 May 2022
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ سپاهان
(۳)
شهرخودرو
(۰)
19 May 2022
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۱ فولاد
(۳)
سپاهان
(۰)
29 May 2022
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ سپاهان
(۱)
آلومینیوم
(۱)
2 June 2022