برنامه بازی‌های تیم «نساجی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
19 October 2021
هفته دوم چهارشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۲)
نساجی
(۱)
27 October 2021
هفته سوم دوشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۰ گل‌گهر
(۱)
نساجی
(۱)
1 November 2021
هفته چهارم شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ نساجی
(۰)
صنعت‌نفت
(۲)
6 November 2021
هفته پنجم جمعه، ۲۸ آبان ۱۴۰۰ استقلال
(۰)
نساجی
(۰)
19 November 2021
هفته ششم چهارشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۰ نساجی
(۲)
پیکان
(۲)
24 November 2021
هفته هفتم دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ سپاهان
(۲)
نساجی
(۰)
29 November 2021
هفته هشتم یکشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ نساجی
(۲)
شهرخودرو
(۰)
5 December 2021
هفته نهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۴۰۰ فولاد
(۱)
نساجی
(۱)
10 December 2021
هفته دهم چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
آلومینیوم
(۱)
15 December 2021
هفته یازدهم جمعه، ۳ دی ۱۴۰۰ مس‌رفسنجان
(۱)
نساجی
(۲)
24 December 2021
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
29 December 2021
هفته سیزدهم دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰ هوادار
(۰)
نساجی
(۰)
3 January 2022
هفته چهاردهم شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
8 January 2022
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰ تراکتور
(۱)
نساجی
(۱)
13 January 2022
هفته شانزدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰ فجرسپاسی
(۱)
نساجی
(۱)
24 January 2022
هفته هفدهم یکشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
پرسپولیس
(۳)
13 February 2022
هفته هجدهم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
گل‌گهر
(۲)
18 February 2022
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۱)
نساجی
(۱)
23 February 2022
هفته بیستم دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰ نساجی
(۰)
استقلال
(۰)
28 February 2022
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
نساجی
(۱)
6 March 2022
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
سپاهان
(۳)
11 March 2022
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ شهرخودرو
(۱)
نساجی
(۱)
18 March 2022
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ نساجی
(۰)
فولاد
(۲)
1 April 2022
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ آلومینیوم
(۰)
نساجی
(۰)
4 May 2022
هفته بیست و ششم دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ نساجی
(۰)
مس‌رفسنجان
(۲)
9 May 2022
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
نساجی
(۱)
14 May 2022
هفته بیست و هشتم چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ نساجی
(۲)
هوادار
(۱)
18 May 2022
هفته بیست و نهم سه‌شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۱ ذوب‌آهن
(۰)
نساجی
(۰)
24 May 2022
هفته سی‌ام سه‌شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ نساجی
(۰)
تراکتور
(۳)
31 May 2022