برنامه بازی‌های تیم «پیکان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
19 October 2021
هفته دوم دوشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰ هوادار
(۰)
پیکان
(۲)
25 October 2021
هفته سوم جمعه، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ پیکان
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
12 November 2021
هفته چهارم جمعه، ۱۴ آبان ۱۴۰۰ تراکتور
(۱)
پیکان
(۲)
5 November 2021
هفته پنجم جمعه، ۲۸ آبان ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
فجرسپاسی
(۱)
19 November 2021
هفته ششم چهارشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۰ نساجی
(۲)
پیکان
(۲)
24 November 2021
هفته هفتم دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ پیکان
(۳)
گل‌گهر
(۰)
29 November 2021
هفته هشتم شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۰)
پیکان
(۰)
4 December 2021
هفته نهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
استقلال
(۳)
9 December 2021
هفته دهم چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۰ پیکان
(۱)
پرسپولیس
(۳)
15 December 2021
هفته یازدهم جمعه، ۳ دی ۱۴۰۰ سپاهان
(۱)
پیکان
(۲)
24 December 2021
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ پیکان
(۱)
شهرخودرو
(۱)
29 December 2021
هفته سیزدهم دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰ فولاد
(۱)
پیکان
(۱)
3 January 2022
هفته چهاردهم شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ پیکان
(۱)
آلومینیوم
(۱)
8 January 2022
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰ مس‌رفسنجان
(۰)
پیکان
(۰)
13 January 2022
هفته شانزدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
پیکان
(۲)
23 January 2022
هفته هفدهم یکشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ پیکان
(۱)
هوادار
(۲)
13 February 2022
هفته هجدهم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ ذوب‌آهن
(۰)
پیکان
(۲)
18 February 2022
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
تراکتور
(۰)
23 February 2022
هفته بیستم دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰ فجرسپاسی
(۱)
پیکان
(۱)
28 February 2022
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
نساجی
(۱)
6 March 2022
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ گل‌گهر
(۰)
پیکان
(۰)
11 March 2022
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ پیکان
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
18 March 2022
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ استقلال
(۰)
پیکان
(۰)
5 April 2022
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسپولیس
(۲)
پیکان
(۰)
4 May 2022
هفته بیست و ششم دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ پیکان
(۰)
سپاهان
(۱)
9 May 2022
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ شهرخودرو
(۱)
پیکان
(۱)
14 May 2022
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ پیکان
(۱)
فولاد
(۲)
19 May 2022
هفته بیست و نهم چهارشنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۱ آلومینیوم
(۱)
پیکان
(۱)
25 May 2022
هفته سی‌ام دوشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۱ پیکان
(۱)
مس‌رفسنجان
(۱)
30 May 2022