برنامه بازی‌های تیم «پرسپولیس» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰ فولاد
(۱)
پرسپولیس
(۳)
22 October 2021
هفته دوم چهارشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۲)
نساجی
(۱)
27 October 2021
هفته سوم دوشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۰ آلومینیوم
(۱)
پرسپولیس
(۰)
1 November 2021
هفته چهارم شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۱)
گل‌گهر
(۱)
6 November 2021
هفته پنجم جمعه، ۲۸ آبان ۱۴۰۰ مس‌رفسنجان
(۱)
پرسپولیس
(۱)
19 November 2021
هفته ششم چهارشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
24 November 2021
هفته هفتم دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
29 November 2021
هفته هشتم شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ استقلال
(۰)
پرسپولیس
(۰)
4 December 2021
هفته نهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۲)
هوادار
(۲)
9 December 2021
هفته دهم چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۰ پیکان
(۱)
پرسپولیس
(۳)
15 December 2021
هفته یازدهم جمعه، ۳ دی ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۲)
ذوب‌آهن
(۰)
24 December 2021
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ سپاهان
(۰)
پرسپولیس
(۱)
29 December 2021
هفته سیزدهم دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۲)
تراکتور
(۱)
3 January 2022
هفته چهاردهم شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ شهرخودرو
(۱)
پرسپولیس
(۱)
8 January 2022
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
13 January 2022
هفته شانزدهم شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۱)
فولاد
(۰)
22 January 2022
هفته هفدهم یکشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ نساجی
(۱)
پرسپولیس
(۳)
13 February 2022
هفته هجدهم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۲)
آلومینیوم
(۰)
18 February 2022
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ گل‌گهر
(۱)
پرسپولیس
(۱)
23 February 2022
هفته بیستم دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۳)
مس‌رفسنجان
(۱)
28 February 2022
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۲)
پرسپولیس
(۰)
6 March 2022
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
پرسپولیس
(۲)
11 March 2022
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ پرسپولیس
(۱)
استقلال
(۱)
17 March 2022
هفته بیست و چهارم دوشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ هوادار
(۰)
پرسپولیس
(۰)
4 April 2022
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسپولیس
(۲)
پیکان
(۰)
4 May 2022
هفته بیست و ششم دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ذوب‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۱)
9 May 2022
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسپولیس
(۱)
سپاهان
(۲)
14 May 2022
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ تراکتور
(۰)
پرسپولیس
(۳)
19 May 2022
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۱ پرسپولیس
(۲)
شهرخودرو
(۱)
29 May 2022
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ فجرسپاسی
(۰)
پرسپولیس
(۱)
2 June 2022