مرد باش!!!
یه روزایی خیرش به همه میرسید. مرد بود و به کسی که کمک احتیاج داشت نه نگفت از پرداخت پول به کیروش و تیم ملی گرفته تا دوا و درمون ناصر حجازی و منصور پور حیدری. از کمک به پرسپولیس و سپید رود و ملوان و غیره. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چه کسی رو تا به حال به درستی متهم کرده که این دومیش باشه؟ هر کی از جنس خودشون نبود گوشه زندان افتاد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )