صفحه شخصی: Ali2020


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۵ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۶۲ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۳۷ ۲۲ ۷۱۳