صفحه شخصی: kavehahangar


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۴۳۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳۶۷ (ببینید)
ویدیوها: ۱۸۱ (ببینید)
نظرات: ۱۵۷۱۵ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۵۰

رأی دریافتی:

۲۰۷۹۹ ۴۷۰ ۹۷۱۴