دربی ۱۳۶۵، پرسپولیس ۳- استقلال ۰
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۷ )