صفحه شخصی: persianfootball


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۷ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۹ (ببینید)
ویدیوها: ۲۰ (ببینید)
نظرات: ۵۱۴ (میانگین موافقان: ۲۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۴۱۱ ۳۴ ۴۰۵