علیرضا حقیقی و لباسی که نام ناصرخان حجازی را بروی آن نوشته بود
علیرضا حقیقی دروازه بان سابق تیم پرسپولیس 10 ماه پیش با پوشیدن لباسی که نام ناصر خان حجازی بری آن نوشته شده بود یاد حجازی را گرامی داشت .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )