صفحه شخصی: persia33


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۴ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۵۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۶۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۹۸۰ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۸۹ ۴۶ ۹۹۱